Contacte

Beneficis de la FP DUAL per l'empresa

  • La FP Dual contribueix a la millora de la competitivitat de les empreses al millorar la seva gestió dels recursos humans: permet disposar d'un capital humà amb les competències i habilitats personals i professionals necessàries per incorporar-se a l'empresa
  • La FP Dual posa l'èmfasi en la formació pràctica i en la participació activa de l'empresa en el disseny dels continguts de la formació professional i, per tant, ofereix la possibilitat de formar a una persona d'acord a les necessitats de les empreses, als seus processos i cultura empresarial
  • Amb la FP Dual es recupera el model d'aprenent garantint una formació professional que millora la qualificació i el desenvolupament personal dels joves
  • La FP Dual augmenta les competències i el rendiment laboral del treballador contractat.
  • L'empresa participa de la responsabilitat social de fomentar la formació i la empleabilitat de les persones
  • La formació d'avui és l'empresa de demà