Contacte

Acte de presentació FP DUAL

Les cambres i la Generalitat inicien la campanya per captar empreses que incorporin l'FP dual

El Consell de Cambres de Catalunya i el Departament d'Ensenyament van iniciar el dia 14 de novembre de 2013 una campanya per captar empreses catalanes que vulguin desenvolupar la formació professional dual.

Així ho van explicat el president del Consell de Cambres, Miquel Valls, i la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, en un acte a la Casa Llotja de Mar, amb empresaris i agents implicats.

La campanya, que s'inicia es durà a terme durant tot el 2014 i inclou jornades informatives arreu de Catalunya amb empresaris de diferents sectors econòmics.

Així mateix, el Consell de Cambres, que des de fa 20 anys col·labora en la gestió de les pràctiques de formació professional, adaptarà el temari de la formació dels anomenats “tutors d'empresa” als nous requeriments de la nova FP dual; desenvoluparà un web per a que empresaris i estudiants s'hi puguin adreçar i adaptarà la plataforma que utilitza per a la gestió de pràctiques, perquè els tutors dels centres de formació i de les empreses, junt amb els alumnes, puguin fer el seguiment que requereix el nou model.

Aquest curs escolar 2013-2014, un total de 2.116 alumnes seguiran el model dual enfront els 590 del curs anterior, triplicant així el nombre d'alumnes, i hi participaran 42 centres educatius d'arreu del país.

Tot i així, segons dades del Consell de Cambres, la implantació de l'FP dual a Catalunya en els propers quatre anys, d'acord amb els objectius del Govern, requerirà 20.000 empreses catalanes amb capacitat per desenvolupar aquest tipus de formació, que combina la teoria amb les pràctiques remunerades i una major implicació de les empreses.

Malgrat que hi ha consens sobre la bondat del model, tant per a les empreses com per als alumnes, la realitat és que la gran majoria de les empreses no han estat capacitades per arribar al grau de responsabilitat que exigeix l'FP dual. Amb aquesta campanya es pretén aconseguir que la majoria d'empreses que acullen alumnes en pràctiques puguin optar a participar en l'FP dual.

Actualment hi ha 40.000 empreses homologades a Catalunya per acollir alumnes en pràctiques tradicionals, de les quals 22.000 ho van fer el passat curs. Amb l'FP dual s'adapta la formació a les necessitats de les empreses mitjançant una major implicació de les empreses en la formació de l'alumne i de la col·laboració amb el centre de formació. La vinculació de l'alumne a l'empresa té lloc mitjançant una beca de formació o un contracte per a la formació. Els aprenentatges adquirits durant l'estada de l'alumne a l'empresa són reconeguts acadèmicament pel centre.

El proper mes de gener farà 20 anys que el Consell desenvolupa accions al voltant de les pràctiques de formació. En virtut d'aquestes col·laboracions en matèria de formació del Consell de Cambres amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que s'han vingut mantenint, en aquests moments es disposa de gairebé 40.000 empreses homologades per acollir alumnes d'FP en pràctiques i, si es té en compte només aquest últim curs, s'han fet 91.000 convenis de 55.525 alumnes dels ensenyaments professionals. Des de l'inici de curs ja s'han formalitzat 25.000 convenis de pràctiques, en les que han participat 20.469 alumnes.

Segons l'últim estudi d'Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals del 2012, elaborat conjuntament pel Departament d'Ensenyament i el Consell, els graduats d'ensenyaments professionals estan menys exposats a l'atur que la mitjana de joves entre 16 i 24 anys. Tot i la situació actual de crisi econòmica i la seva recent finalització dels seus estudis, els graduats mitjans que cerquen feina són el 14,97% i els graduats superiors el 16,02%. Una xifra molt inferior al 50,12% dels joves de 16 a 24 anys que estan en atur.

El suport a les empreses que participen a l'FP dual és una de les funcions que preveu la futura Llei de Cambres espanyola, d'acord amb el projecte aprovat el dia 26 de juliol pel Consell de Ministres i que ha remès a les Corts. El Projecte de Llei preveu que les cambres formin als tutors d'empresa, facin el seguiment de la programació formativa i designin les empreses i els tutors, és a dir, posin en contacte les empreses amb els estudiants, segons les necessitats requerides.

Galeria de l'acte de presentació FP DUAL

Pujar